Category Archives: Phiên Dịch Hội Thảo

Phiên Dịch Hội Thảo

Dịch vụ phiên dịch hội thảo tại hà nội

Một trong hình thức marketing phổ biến và nhanh chóng đến với đối tác, khách hàng tiềm năng chính là marketing bằng hình thức tổ chức hội thảo, hội nghị. Hội thảo, hội nghị là nơi truyền bá trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc sử dụng dịch vụ, trả lời trực tiếp các câu […]

.