Category Archives: Tuyển Dụng

Tuyển CTV tiếng Hà Lan

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch tiếng Hà Lan cụ thể: Công việc: Dịch thuật hồ sơ du học Dịch thuật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật hồ sơ xuất nhập khẩu […]

Tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch tiếng Ukraina

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch tiếng Ukraina, cụ thể: Công việc: Dịch thuật hồ sơ du học Dịch thuật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật hồ sơ xuất nhập khẩu Dịch […]

Tuyển CTV Biên, Phiên dịch tiếng Phần lan

Tuyển CTV Biên, Phiên dịch tiếng Phần lan

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch tiếng Phần Lan, cụ thể: Công việc: Dịch thuật hồ sơ du học Dịch thuật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật hồ sơ xuất nhập khẩu […]

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng Campuchia

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch tiếng Campuchia, cụ thể: Công việc: Dịch tiếng Campuchia hồ sơ du học Dịch tiếng Campuchia hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật tiếng Campuchia hồ sơ […]

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng Đức

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch Dịch thuật tiếng Đức, cụ thể: Công việc: Dịch tiếng Đức hồ sơ du học Dịch tiếng Đức hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật tiếng Đức […]

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng Hàn quốc

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch Dịch thuật tiếng Hàn Quốc, cụ thể: Công việc: Dịch tiếng Hàn hồ sơ du học Dịch tiếng Hàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật tiếng […]

Tuyển Công tác viên Biên Phiên Dịch tiếng Hungary

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch Dịch thuật tiếng Hungary, cụ thể: Công việc: Dịch tiếng Hungary hồ sơ du học Dịch tiếng Hungary hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật tiếng Hungary […]

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng La tinh

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch Dịch thuật tiếng La Tinh cụ thể: Công việc: Dịch tiếng La tinh hồ sơ du học Dịch tiếng La tinh hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch […]

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng Nga

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch Dịch thuật tiếng Nga, cụ thể: Công việc: Dịch tiếng Nga hồ sơ du học Dịch tiếng Nga hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật tiếng Nga […]

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng Pháp

Tuyển cộng tác viên Biên Phiên Dịch tiếng pháp

Nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án dịch thuật, Dịch thuật FAQTrans liên tục tuyển Cộng tác viên Biên – phiên dịch tiếng Pháp, cụ thể: Công việc: Dịch tiếng Pháp hồ sơ du học Dịch tiếng Pháp hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Dịch thuật tiếng Pháp hồ sơ […]

.