Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự

Dịch vụ hợp pháp hóa Lãnh sự tại Hà nội

Thế nào là Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ? Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam. Chứng nhận lãnh sự là Chứng nhận lãnh sự con dấu, chữ ký … Read more