Tư Vấn Hợp Đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt nghĩa vụ dân sự. Ngày nay, Hợp đồng là hình thức thực hiện giao dịch phổ biến nhất, áp dụng trong rất nhiều quan hệ xã hội về kinh doanh, thương mại, đầu tư, vận chuyển, gửi giữ tài sản, cho thuê…, do đó, tư vấn soạn thảo hợp đồng đang ngày càng được cá nhân, doanh nghiệp chú trọng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Với nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các giao dịch dân sự, thương mại ngày càng phức tạp, mặc dù mang lại nhiều lợi ích kinh tế, giá trị lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi người soạn thảo không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật, kỹ năng soạn thảo chuyên sâu về các quy định liên quan, mà còn phải dự kiến được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để điều chỉnh, kiểm soát rủi ro, đưa ra những điều khoản để các bên có thể vận dụng xử lý khi các tính huống rủi ro xảy ra. Do đó, việc tư vấn soạn thảo Hợp đồng là công việc của các Luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kiến thức và kinh nghiệp thực tiễn sẽ giúp quý Khách hàng hạn chế rủi ro trong giao dịch, bảo vệ tối đa quyền lợi và lợi ích của mình.

Với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật kinh doanh, thương mại, thương mại quốc tế, thuế, các lĩnh vực chuyên ngành, có nhiều kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tư vấn FAQTrans sẽ hỗ trợ khách hàng toàn diện trong vấn đề tư vấn soạn thảo hợp đồng, giúp khách hàng trong quá trình thương thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng, Dịch hợp đồng thương mại quốc tế và soạn thảo hợp đồng đa ngôn ngữ.

Các loại hợp đồng FAQTrans thường xuyên tư vấn và soạn thảo giúp khách hàng:

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền
 • Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê tài sản, gửi giữ tài sản;
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng gia công.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng của FAQTrans bao gồm các nội dung:

 • Tư vấn các qui định của pháp luật và tư vấn các rủi ro phát sinh trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;
 • Tham gia đàm phán hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng
 • Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
 • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn, dịch Hợp đồng từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;

Hãy liên hệ với Tư vấn FAQTrans để được tư vấn pháp luật, tư vấn hợp đồng miễn phí qua:

Thư điện tử: info.faqtrans@gmail.com hoặc

Hotline: 0987 951 489